تکان های معاملاتی در بازار مسکن

در تهران با کمترین سقف فعلی وام خرید مسکن که ۷۰ میلیون تومان است می‌توان ۲۹ تا ۳۵ درصد هزینه خرید یک آپارتمان ۵۰ تا ۶۰‌متری با قیمت میانگین شهر تهران -مترمربعی چهار میلیون تومان- را تامین کرد. قدرت خرید مسکن در تهران در صورت استفاده از وام ۱۰۰ میلیون‌تومانی برای همین نوع آپارتمان،‌ تا ۵۰ درصد قابل افزایش است که سهم قابل قبولی به حساب می‌آید. سال گذشته همین موقع،‌ حداکثر ۲۲ درصد قدرت خرید مسکن در پایتخت، به وسیله وام بانکی قابل تامین بود. بنابراین در حال حاضر سهم تسهیلات در پوشش قیمت مسکن، بیش از دو برابر سال گذشته شده است.